Record details

Title
    Geochemická charakteristika podzemních vod a krystalických hornin v oblasti Jezeří (Krušné hory)
Statement of responsibility
    Luděk Minařík, Miloš Lang
Other titles
    Die geochemische Charakteristik der Grundwässer und kristalline Schiefer im Gebiet von Jezeří (Erzgebirge)
    Příspěvky ke geologii severních Čech 1992 (Variant.)
Author
    Lang, Miloš
    Minařík, Luděk
Language
    česky
Source title - serial
    Ústecké muzejní sešity
Vol./nr.
    Roč. 4
Pages
    s. 71-98
Year
    1993
Notes
    3 obr., 3 tab., 6 diagr., 2 s.bibl.
    Německé resumé
    Zkr. název ser.: Ústecké muz. Seš.
Subject group
    hydrochemie
    krušnohorské krystalinikum
    migmatit
    migrační vlastnosti hornin
    rula
    voda podzemní
Subject category
    ortorula
Geographical name
    ČR-Čechy
    Jezeří
Keyword
    Charakteristika
    Geochemická
    Hornin
    Hory
    Jezeří
    Krušné
    Krystalických
    Oblasti
    Podzemních
    Vod
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012