Record details

Title
    Geochemická charakteristika sulfidů ze severní části kutnohorského rudního revíru
Statement of responsibility
    Milan Kvaček
Other titles
    Geochemical characteristic of sulfides of the northern part of the Kutná Hora ore district
    Geochimičeskaja charakteristika suľfidov iz severnoj časti Kutnogorskogo rudnogo rajona
Author
    Kvaček, Milan, 1930-1993
Language
    česky
Source title - serial
    Sborník geologických věd. Technologie, geochemie
Vol./nr.
    Roč. 24
Pages
    s. 103-128
Year
    1989
Notes
    Anglické, ruské resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. geol. Věd, Technol. Geochem.
Classfication no.
    553.3/.4
Subject category
    geochemie prvků, stopových a radioaktivních prvků a vzácných zemin
    geochemie rudních ložisek
    moldanubikum
    polymetalické rudy (Pb-Zn-Cu-Ag)
    sulfidy, selenidy, teluridy, arsenidy, antimonidy, bismutidy
    vyhledávání, průzkum, prognózy, výpočet zásob, ekonomika ložisek
Keyword
    Charakteristika
    části
    Geochemická
    Kutnohorského
    Revíru
    Rudního
    Severní
    Sulfidů
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    6. 3. 2009
Import date
    8. 8. 2012