Record details

Title
    Geochemické mapování a životní prostředí
Statement of responsibility
    Miloslav Ďuriš
Other titles
    Geochemical mapping and environment
Author
    Ďuriš, Miloslav
Language
    česky
Source title - serial
    Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 35, č. 11-12
Pages
    s. 348-350
Year
    1993
Notes
    2 obr.
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Subject group
    Český masiv
    distribuce prvků
    geochemické indície
    indicie geochemické
    životní prostředí
Subject category
    mapa geochemická
Geographical name
    Česká republika
    Svět
Keyword
    Geochemické
    Mapování
    Prostředí
    životní
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    3. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012