Record details

Title
    Geochemické procesy v horninovém prostředí oblastí s ložisky a těžbou uhlovodíků
Statement of responsibility
    Pavel Müller, Oldřich Krejčí, Juraj Franců, Miroslav Michalíček, Jaromír Hanák, Pavel Ondra, Ivan Kašparec
Other titles
    Geochemical processes in the rock environment of the hydrocarbon deposits and exploitation area
Author
    Franců, Juraj, 1957-
    Hanák, Jaromír
    Kašparec, Ivan
    Krejčí, Oldřich, 1958-
    Michalíček, Miroslav
    Müller, Pavel
    Ondra, Pavel
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 4
Pages
    s. 125
Year
    1997
Notes
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1996.
Subject group
    interakce voda-hornina
    migrace prvků
    pole ropo-plynové
    prvky radioaktivní
    radioaktivita
    Západní Karpaty
    znečištění
Geographical name
    ČR-Morava
    Hrušky (Břeclav)
    Krásná (Frýdek-Místek)
    Rusava (Kroměříž)
    Ždánice (Hodonín)
Keyword
    Geochemické
    Horninovém
    Ložisky
    Oblastí
    Procesy
    Prostředí
    Těžbou
    Uhlovodíků
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    20. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012