Record details

Title
    Geochemické zhodnotenie štruktúrneho vrtu BT-7 pri Pukanci a jeho metalogenetický význam
Statement of responsibility
    Aurel Brlay, Milan Gargulák, Karol Marsina
Other titles
    Geochemical evaluation of the BT-7 drillhole near Pukanec
Author
    Brlay, Aurel
    Gargulák, Milan
    Marsina, Karol
Language
    slovensky
Source title - serial
    Západné Karpaty. Séria mineralógia, petrografia, geochémia, metalogenéza
Vol./nr.
    Č. 11
Pages
    s. 183-209
Year
    1988
Notes
    13 obr., 5 tab
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
Classfication no.
    550.4
Conspectus category
    550
Keyword
    BT-7
    Geochemické
    Metalogenetický
    Pri
    Pukanci
    štruktúrneho
    Vrtu
    Význam
    Zhodnotenie
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    10. 8. 2010
Import date
    8. 8. 2012