Record details

Title
    Geochemický seminář (Variant.)
Other titles
    Děje probíhající na rozhraní kapalné a tuhé fáze, které ovlivňují migraci prvků v oxidační zóně
    Distribuce uranu a thoria v granitoidech
    Matematické zpracování prognóz zlata v Českém masívu
    V meteoritovém kráteru Žamanšin
    Zpracování geochemických prospekčních dat