Record details

Title
    Geochemický vývoj podzemních vod v průběhu těžby, po zatopení ložiska a při návratu k původním podmínkám
Other titles
    Geochemical evolution ground waters during mining, after flooding and remediation
Author
    Černík, Miroslav
    Kopřiva, Antonín
    Stejskal, Martin
    Zeman, Josef
Language
    česky
Publication type
    článek ve sborníku
Source title - monograph
    Těžba a její dopady na životní prostředí
Pages
    8
Notes
    Akce: 2006 ; Lísek
Thesaurus term
    geochemical model
    mine flooded
    mine water
    redox potential
    stratification
Keyword
    Geochemický
    Ložiska
    Návratu
    Po
    Podmínkám
    Podzemních
    Průběhu
    Původním
    Těžby
    Vod
    Vývoj
    Zatopení
Abstract (in czech)
   Detailní studium dlouhodobých a sezónních trendů geochemického vývoje důlních vod uzavřených a zatopených dolů ukazuje, že je možné koncentrační vývoj jednotlivých rozpuštěných složek kvantitativně charakterizovat pomocí relativně jednoduchého dynamického modelu. Kvantitativní vyhodnocení poskytuje cenné parametry, které jsou jinak za běžných podmínek nedostupné. Je to například sledování úbytku zásob sledovaných složek, ze kterých se uvolňují do důlních vod jako jsou pevné oxyhydroxidy železa a manganu, odhad doby, za kterou dosáhne sledovaná složka v důlní vodě koncentrace, která je z technologického hlediska významná, odhad doby, po kterou bude nutné důlní vody čistit atd. Kvantitativně charakterizované změny a odchylky od modelových dlouhodobých trendů pak umožňují efektivně odvozovat mechanismus procesů, které určují složení důlních vod a kvantifikovat vliv jednotlivých faktorů.
Abstract (in english)
   Important factor which play main role at high concentrated mine water formation is stratification of mine water. The stratification of mine water body was observed on all studied ore and coal deposits (five) by in-depth resistivity and temperature logging, and mine water sampling. On Oslavany coal mine Jindřich II there can be identified three layers of stratified mine water. Sharp transition between layers and very distinctive concentrations of dissolved solids are characteristic. Stratification is stable despite of mine water discharge about 50 L/s. Detailed geochemical model of stratified layers formation and their time evolution is be presented.
Contributor
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    MU, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012