Record details

Title
    Geochemický vývoj vod po uzavření a zatopení dolů.
Other titles
    Mine water geochemistry after mine closing and flooding
Author
    Zeman, Josef
Language
    česky
Publication type
    článek ve sborníku
Source title - monograph
    Geochémia 2002
Pages
    4
Notes
    Akce: 2002 ; 6.12.2002, Bratislava
Thesaurus term
    flooding
    geochemistry
    iron
    manganese
    mine water
    uranium
Keyword
    Dolů
    Geochemický
    Po
    Uzavření
    Vod
    Vývoj
    Zatopení
Abstract (in czech)
   Na přelomu 80. a 90. let došlo z ekonomických důvodů v České republice k útlumu těžby nerostných surovin, zejména rud a uhlí. S tím vyvstala nutnost řešit celou řadu problémů souvisejících s odstraňováním a zahlazováním následků hornické činnosti. Byly identifikovány obecné charakteristiky geochemického vývoje důlních vod v průběhu aktivní těžby, zatápění a vývoje po zatopení ložiska bez ohledu na typ ložiska, jeho geologickou pozici a klimatické podmínky. Jsou to zejména: (1) relativně nízké koncentrace rozpuštěných složek v průběhu aktivní činnosti dolu s malými sezónními výkyvy v porovnání s dalším vývojem, (2) s určitou prodlevou dochází po zatopení ložiska k ostrému nárůstu koncentrací rozpuštěných složek, (3) další vývoj má obvykle sestupný trend, dochází však k časové separaci obdobného chování jednotlivých složek v závislosti na jejich geochemické charakteristice.
Abstract (in english)
   Almost all mines were closed and flooded in ninetieth in Czech Republic. It invoked a range several environmental problems. The main characteristic of general geochemical evolution of mine waters was identified. Despite of deposit type and climate the main factors and features which determine geochemical evolution are as follows: (1) low concentrations of dissolved species during mining, (2) flooding is followed by sharp increase in TDS, (3) and smooth long term decrease in TDS, during the species are displaced in time and space.
Contributor
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    MU, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012