Record details

Title
    Geochemický výzkum subfosilní polygenetické pseudočernozemě a navátých písků při soutoku Dyje s Moravou ("Barvínkův hrúd") (34-23 Břeclav)
Statement of responsibility
    Marie Adamová, Pavel Havlíček
Other titles
    Geochemistry of the subrecent polygenetic pseudochernozem in the aeolian sands at the confluence Dyje and Morava rivers ("Barvínkův hrúd")
Author
    Adamová, Marie
    Havlíček, Pavel
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001
Pages
    s. 117-118
Year
    2002
Notes
    1 obr., 2 tab., 4 bibl.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2001.
Subject group
    chemismus hornin
    černozem
    geologie regionální
    holocén
    kvartér
    kvartér moravských úvalů
    půda fosilní
    sedimentace eolická
Geographical name
    Břeclav-Pohansko
    ČR-Morava
Keyword
    34-23
    Barvínkův
    Břeclav
    Dyje
    Geochemický
    Hrúd
    Moravou
    Navátých
    Písků
    Polygenetické
    Pseudočernozemě
    Soutoku
    Subfosilní
    Výzkum
Abstract (in english)
   In the SE surroundings of the Great Moravian site Břeclav-Pohansko the occurrences of aeolian sands in the valleys of the Morava and Dyje Rivers are characteristic. The sands forming dune clusters typically overlie the gravels and sands of the Pleniglacial valley terrace and are dated to Late Glacial, probably to younger Dryas. On the dunes Mesolithic to Slavonic settlements were identified. Complex development of the sand dunes is demonstrated by a subfossil soil (polygenetic pseudochernozem) which evidence the existence of some hiatuses in an aeolian deposition. Youngest Holocene sediments in the area are flood (overbank) silta and loams.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 1. 2008
Import date
    8. 8. 2012