Record details

Title
    Geochemicko-ekologické mapování pražské aglomerace
Statement of responsibility
    Miloslav Ďuriš
Other titles
    Geochemical and ecological survey of the Prague agglomeration
Author
    Ďuriš, Miloslav
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995
Pages
    s. 53-54
Year
    1996
Notes
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1995.
Subject group
    kvartér Českého masivu
    prvky stopové
    půdy
    výzkum
    vzorkování
    znečištění
    zpráva o činnosti
Subject category
    mapa geochemická
Geographical name
    ČR-Čechy
    Praha
Keyword
    Aglomerace
    Geochemicko-ekologické
    Mapování
    Pražské
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    3. 7. 2008
Import date
    8. 8. 2012