Record details

Title
    Geochemicko-metalogenetická charakteristika zlata so zreteľom na niektoré lokality Západných Karpát
Statement of responsibility
    Ján Jarkovský
Other titles
    Geochemical-metallogenetic characteristic of gold with respect to some localities in the West Carpathians
Author
    Jarkovský, Ján
Language
    slovensky
Source title - monograph
    Zlato v Západných Karpatoch - jeho geochémia, mineralógia, metalogenéza, ložiská
Pages
    s. 29-34
Notes
    2 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
Classfication no.
    550.4
Conspectus category
    550
Keyword
    Charakteristika
    Geochemicko-metalogenetická
    Karpát
    Lokality
    Niektoré
    Západných
    Zlata
    Zreteľom
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 1. 2011
Import date
    8. 8. 2012