Record details

Title
    Geochemie a petrografie amfibolitů z Tulešic : 24-33 Moravský Krumlov
Statement of responsibility
    Miloš René
Other titles
    Geochemistry and petrography of amphibolites from the Tulešice quarry
Author
    René, Miloš
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2007
Vol./nr.
    Roč. 15
Pages
    s. 72-74
Year
    2008
Notes
    1 obr., 3 diagr., 2 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2007
Classfication no.
    552
Conspectus category
    552
Subject group
    amfibolit
    analýza petrografická
    chemismus hornin
    moldanubikum západní Moravy
    petrogeneze
Geographical name
    Morava (Česko)
    Tulešice (Znojmo, Moravský Krumlov)
Keyword
    24-33
    Amfibolitů
    Geochemie
    Krumlov
    Moravský
    Petrografie
    Tulešic
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    23. 4. 2009
Import date
    8. 8. 2012