Record details

Title
    Geochemie a petrologie amfibolitů moldanubika
Author
    Finger, F.
    Mayer, A.
    René, Miloš
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Inovační podnikání & Transfer technologií
Vol./nr.
    Roč. 14, č. 4
Pages
    s. 7-8
Year
    2006
Notes
    Projekt: ME 845, GA MŠk
    Překlad názvu: Geochemistry and petrology of the Moldanubian amphibolites
    Rozsah: 2 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Subject category
    amphibolite
    geochemistry
    petrology
Keyword
    Amfibolitů
    Geochemie
    Moldanubika
    Petrologie
Abstract (in czech)
   Amfibolity tvoří nepříliš hojné vložky v metasedimentech pestré, gföhlské a raabské skupiny. Na základě modálního složení jsou nejhojnější plagioklasové a epidot-plagioklasové amfibolity, granátické amfibolity jsou méně hojné. Většina analyzovaných amfibolitů představuje metamorfovaný ekvivalent tholeiitových bazaltů.
Abstract (in english)
   The amphibolites form rare intercalations in metasediments of the varied, Gföhl and Raab groups. According to their modal compositions, the plagioclase- and epidote-plagioclase amphibolites are the most abundant types, garnet bearing amphibolites are rather rare. The majority of analysed amphibolites are a metamorphic equivalent of tholeiitic basalts.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012