Record details

Title
    Geochemie býčkovického tělesa v Českém středohoří
Statement of responsibility
    Petr Novák
Other titles
    Hlubinná geologická stavba území ČSSR a její vliv na ložiskotvorné pochody (Variant.)
Author
    Novák, Petr
Language
    česky
Source title - serial
    Acta Universitatis Carolinae. Geologica
Vol./nr.
    Roč. 1988, č. 4
Pages
    s. 487-491
Year
    1989
Notes
    4 obr., 1 map.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geol.
Classfication no.
    552
Subject category
    chemické analýzy hornin a horninotvorných minerálů
    Doupovské hory, České středohoří
    geochemie magmatických hornin
    hlubinné horniny s foidy
    výlevné horniny s foidy
Keyword
    Býčkovického
    Českém
    Geochemie
    Středohoří
    Tělesa
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    27. 3. 2007
Import date
    8. 8. 2012