Record details

Title
    Geochemie izotopů Pb v příbramské rudní oblasti
Statement of responsibility
    František Patočka, Karel Pošmourný, Petr Rajlich, Mirko Vaněček
Author
    Patočka, František
    Pošmourný, Karel, 1938-
    Rajlich, Petr, 1944-
    Vaněček, Mirko
Language
    česky
Source title - monograph
    Studie z dějin hornictví 3
Pages
    s. 57-67
Notes
    1 obr., 1 tab.
    Obsahuje bibliografické odkazy
Classfication no.
    553.3/.4
Subject category
    geochemie izotopů
    moldanubikum
    oblast tepelsko-barrandienská
    polymetalické rudy (Pb-Zn-Cu-Ag)
    sulfidy, selenidy, teluridy, arsenidy, antimonidy, bismutidy
Geographical name
    ČSSR-Čechy
Keyword
    Geochemie
    Izotopů
    Oblasti
    Pb
    Příbramské
    Rudní
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    17. 1. 2008
Import date
    8. 8. 2012