Record details

Title
    Geochemie metatrachytů a metaryolitů jižní části devonu vrbenské skupiny v oblasti Horního Města: tektonocké prostředí vzniku protolitu metavulkanitů
Statement of responsibility
    František Patočka, Jiří Valenta
Other titles
    Geochemistry of metatrachytes and metarhyolites from the southern part of the Devonian Vrbno Group in the Horní Město area and tectonic setting of the origin of the metavolcanics protolith
Author
    Patočka, František
    Valenta, Jiří
Language
    česky
Source title - serial
    Časopis pro mineralogii a geologii
Vol./nr.
    Roč. 35, č. 1
Pages
    s. 41-64
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Čas. Mineral. Geol.
Subject group
    analýza hornin
    devon-svrchní
    facie zelených břidlic
    metamorfika
    moravský devon a spodní karbon
    profil vrtný
    ryolit
    trachyt
    vzácné zeminy
Geographical name
    ČSFR-Morava
    Horní Město
Keyword
    části
    Devonu
    Geochemie
    Horního
    Jižní
    Města
    Metaryolitů
    Metatrachytů
    Metavulkanitů
    Oblasti
    Prostředí
    Protolitu
    Skupiny
    Tektonocké
    Vrbenské
    Vzniku
Abstract (in czech)
   Intermediální a kyselé metavulkanity ze strukturního vrtu z oblasti Horního Města (29 vzorků) jsou metamorfované ekvivalenty svrchnodevonských trachytů a ryolitů, které byly přeměněny za podmínek facie zelených břidlic. Chemismus hornin svědčí o komagmatické povaze primárních vulkanitů a pravděpodobně také o plášťovém původu výchozích tavenin. Protolitem metavulkanitů byly zřejmě diferenciáty tholeiitových až mírně alkalických vnitrodeskových bazaltů, které pronikly k povrchu v tektonickém prostředí silně ztenčené kontinentální kůry, případně kůry oceánské.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012