Record details

Title
    Geochemie okolí karlovarského vřídla a geochemie alterace granitu
Statement of responsibility
    Jiří Babůrek
Other titles
    Geology of the surroundings of the Karlovy Vary thermal spring and geochemistry of the alteration of granite
Author
    Babůrek, Jiří
Language
    česky
Source title - serial
    Acta Universitatis Carolinae. Geologica
Vol./nr.
    Č. 2
Pages
    s. 245-267
Year
    1989
Notes
    1 obr., 4 fot., 3 diag.
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geol.
Subject group
    granit
    greizenizace
    kaolinizace
    karbon-svrchní
    krušnohorský pluton
    metasomatóza
    mobilita
    perm-spodní
Geographical name
    ČSFR-Čechy
    Karlovy Vary-Vřídlo
Keyword
    Alterace
    Geochemie
    Granitu
    Karlovarského
    Okolí
    Vřídla
Abstract (in czech)
   Geologická mapa lázeňského území rozlišuje 3 facie krušnohorské žuly: hrubozrnnou facii "Jeleního skoku", středně zrnitou facii "Tří křížů" a greisenovou facii "karlovarskou", která je podpovrchově vázána na vřídelní linii (SSZ - JJZ). Hranice faciálních typů jsou tektonické. Primární alterací byla rozsáhlá greisenizace podél vřídelní linie. Granit zde má anomální obsah K2O (až 7,78), a v bezživcové základní hmotě byl prokázán topaz, baryt a sulfidy. Obsah cínu je 7x větší než průměr v okolí. Granit v okolí Vřídla prošel dále částečnou silicifikací v okolí tektonických poruch a neúplnou kaolinizací i mimo jejich dosah. Kaolinizace granitu v okolí Vřídla odpovídá alteraci hornin u Sedlce v těsném podloží kaolinových ložisek
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    19. 6. 2009
Import date
    8. 8. 2012