Record details

Title
    Geochemie peraluminických granitů Centrálního moldanubického plutonu
Other titles
    Geochemistry of peraluminous granites of the Central Moldanubian Pluton
Author
    Breiter, Karel
    Koller, F.
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    3
Year
    1999
Thesaurus term
    Mohemian Massif, South Bohemian Pluton, Moldanubicum, Granites, Geochemistry, Petrology
Keyword
    Centrálního
    Geochemie
    Granitů
    Moldanubického
    Peraluminických
    Plutonu
Abstract (in czech)
   Chemicky, mineralogicky a petrologicky byly definovány jednotlivé typy dvojslídných granitů Centrálního moldanubického plutonu
Abstract (in english)
   Geochemistry of peraluminous granites of the Central Moldanubian Pluton
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014