Record details

Title
    Geochemie polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) a jejich obsah v půdách městských aglomerací
Statement of responsibility
    Mojmír Strnad
Other titles
    Geochemistry of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) and their content in soil of urban areas
Author
    Strnad, Mojmír
Language
    česky
Source title - serial
    Journal of the Czech Geological Society
Vol./nr.
    Roč. 38, č. 1-2
Pages
    s. 115-117
Year
    1993
Notes
    1 tab., 6 bibl.
    Zkr. název ser.: J. Czech geol. Soc.
Subject group
    distribuce prvků
    geochemie
    půdy
    životní prostředí
Keyword
    Aglomerací
    Aromatických
    Geochemie
    Městských
    Obsah
    PAH
    Polycyklických
    Půdách
    Uhlovodíků
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    3. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012