Record details

Title
    Geochemie povrchových vod v oblasti Nového Jičína (25-21 Nový Jičín)
Statement of responsibility
    Josef Skalický
Other titles
    Geochemistry of surface waters in the Nový Jičín area (25-21 Nový Jičín)
Author
    Skalický, Josef
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1988
Pages
    s. 75-76
Year
    1990
Subject group
    analýza stopových prvků
    geochemie
    hydrogeochemie
    pH
Geographical name
    ČSFR-Morava
    Nový Jičín
Keyword
    25-21
    Geochemie
    Jičín
    Jičína
    Nového
    Nový
    Oblasti
    Povrchových
    Vod
Abstract (in czech)
   Příspěvek obsahuje stručné shrnutí výsledků hydrogeochemické prospekce vodotečí na listu Nový Jičín (1:50 000). Vedle řady stopových prvků byla sledována vodivost a acidobazická reakce vzorků vod. Zvýšené obsahy Pb, Cu, Zn, Sr a ojediněle i Cd, As, Fe a Mn jsou nepravidelně rozmístěny. Podle zvýšených hodnot aniontů SO4/CL lze předpokládat, že ovzduší je ovlivněno průmyslovými exhalacemi z ostravsko-karvinského revíru
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012