Record details

Title
    Geochemie rop a plynů a modelování jejich tvorby ze zdrojových hornin v oblasti styku Západních Karpat a Českého masívu
Statement of responsibility
    Juraj Franců, František Buzek, Pavel Müller, Oldřich Krejčí, Zbyněk Boháček, Miroslav Michalíček
Other titles
    Oil and gas geochemistry and modelling of their generation from source rocks in the contact of the West Carpathians and the Bohemian Massif
Author
    Boháček, Zbyněk
    Bůzek, František
    Franců, Juraj, 1957-
    Krejčí, Oldřich, 1958-
    Michalíček, Miroslav
    Müller, Pavel
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1993
Pages
    s. 27-28
Year
    1994
Notes
    4 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1993.
Subject group
    Český masiv
    flyšové pásmo Západních Karpat
    jura
    karbon
    matečná hornina
    migrace uhlovodíků
    model matematický
    neogén
    paleogén
    pánve
    přeměna organické hmoty
    ropa
    vídeňská pánev
    zemní plyn
Subject category
    jihovýchodní svahy Českého masívu
    kerogen
Geographical name
    ČR-Morava
Keyword
    Českého
    Geochemie
    Hornin
    Karpat
    Masívu
    Modelování
    Oblasti
    Plynů
    Rop
    Styku
    Tvorby
    Západních
    Zdrojových
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012