Record details

Title
    Geochemie slojí ložiska černého uhlí Vejprnice v plzeňské pánvi
Statement of responsibility
    Dobroslav Matějka, Jan Kaigl, Josef Pašek
Other titles
    Geochemistry of coal seams in Vejprnice deposit, Plzeň basin
Author
    Kaigl, Jan
    Matějka, Dobroslav
    Pašek, Josef
Language
    česky
Source title - monograph
    1. celostátní konference Uhlonosné formace Československa
Pages
    s. 46
Subject group
    karbon-svrchní
    plzeňská pánev
    prvky stopové
    uhelná sloj
Geographical name
    ČR-Čechy
    Vejprnice (Plzeň-sever)
Keyword
    černého
    Geochemie
    Ložiska
    Pánvi
    Plzeňské
    Slojí
    Uhlí
    Vejprnice
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012