Record details

Title
    Geochemie tranzitních kovů v ultramafických horninách moldanubika
Statement of responsibility
    Jiří Machart, Karel Absolon
Other titles
    The geochemistry of transitional metals in Moldanubian ultramafic rocks
Author
    Absolon, Karel
    Machart, Jiří
Language
    česky
Source title - serial
    Časopis pro mineralogii a geologii
Vol./nr.
    Roč. 34, č. 3
Pages
    s. 289-302
Year
    1989
Notes
    8 obr., 4 tab.
    angl. res., bibl.
    Zkr. název ser.: Čas. Mineral. Geol.
Classfication no.
    552
Subject category
    geochemie metamorfovaných hornin
    geochemie prvků, stopových a radioaktivních prvků a vzácných zemin
    granulity, eklogity, leptynit
    moldanubikum
    spektroskopie v infračervené, viditelné a ultrafialové oblasti
    ultrabazika a příbuzné horniny
Keyword
    Geochemie
    Horninách
    Kovů
    Moldanubika
    Tranzitních
    Ultramafických
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2007
Import date
    8. 8. 2012