Record details

Title
    Geochemie zafrontového vulkanismu v Salvadoru
Author
    Erban, Vojtěch
    Hernández, Walter
    Holub, František
    Janoušek, Vojtěch
    Rapprich, Vladislav
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
    Seminář Odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti 6.-8.10.2008. Sborník Muzea Českého ráje / Acta Musei Turnoviensis 3
Pages
    5
Keyword
    Geochemie
    Salvadoru
    Vulkanismu
    Zafrontového
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014