Record details

Title
    Geochemistry and evolution of subcontinental lithospheric mantle in Central Europe: evidence from peridotite xenoliths of the Kozákov volcano, Czech Republic
Statement of responsibility
    Lukáš Ackerman, Nancy Mahlen, Emil Jelínek, Gordon Medaris, jr., Jaromír Ulrych, Ladislav Strnad and Martin Mihaljevič
Author
    Ackerman, Lukáš
    Jelínek, Emil, 1943-
    Mahlen, Nancy
    Medaris, Gordon, jr.
    Mihaljevič, Martin, 1965-
    Strnad, Ladislav
    Ulrych, Jaromír, 1943-
Language
    anglicky
Source title - serial
    Journal of petrology
Vol./nr.
    Vol. 48, no. 12
Pages
    p. 2235-2260
Year
    2007
Notes
    18 obr., 1 fot., 6 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: J. Petrology
Classfication no.
    552
Conspectus category
    55
    552
Subject group
    chemismus hornin
    chemismus minerálů
    geodynamická stratifikace
    geotermometrie
    hloubka
    izotopy Nd
    izotopy Sr
    kenozoické vulkanity Českého masivu
    klinopyroxeny
    lherzolit
    litosféra
    metasomatóza
    neogén
    peridotit
    plášť
    tavení parciální
    vulkanismus
    xenolit
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Ještědsko-kozákovský hřbet - Kozákov
    Kozákov (Semily, Turnov)
Keyword
    Central
    Czech
    Europe
    Evidence
    Evolution
    Geochemistry
    Kozákov
    Lithospheric
    Mantle
    Peridotite
    Republic
    Subcontinental
    Volcano
    Xenoliths
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    11. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012