Record details

Title
    Geochemistry and mineralogy of altered rocks in Tatiar intrusive complex (Štiavnické vrchy Mts.)
Statement of responsibility
    Miroslav Harman, Jozef Forgáč
Author
    Forgáč, Jozef
    Harman, Miroslav
Language
    anglicky
Source title - serial
    Geologický zborník Geologica carpathica
Vol./nr.
    Vol. 39, no. 4
Pages
    p. 437-453
Year
    1988
Notes
    3 obr., 5 fot., 2 tab.
    il
    Obsahuje bibliografické odkazy
Classfication no.
    549
    550.4
Conspectus category
    549
    550
Keyword
    Altered
    Complex
    Geochemistry
    Intrusive
    Mineralogy
    Mts
    Rocks
    Štiavnické
    Tatiar
    Vrchy
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    2. 7. 2010
Import date
    8. 8. 2012