Record details

Title
    Geochemistry and petrology of high-pressure albite-K-feldspar kyanite-garnet felsic gneisses and granulites from the Kutná Hora Unit, Bohemian Massif
Other titles
    Geochemie a petrologie vysokotlakých albiticko-draselných granát-kyanitických felsických rul a granulitů z kutnohorského krystalinika, Český masiv.
Author
    Nahodilová, Radmila
    Štědrá, Veronika
    Vrána, Stanislav
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Journal of Geosciences
Vol./nr.
    Roč. 54, č. 2
Pages
    21
Year
    2009
Thesaurus term
    felsic gneiss, felsic granulite, leucogranite precursors, high-pressure metamorphism, polyphase metamorphism, Kutná Hora Complex, Bohemian Massif
Keyword
    Albite-K-feldspar
    Bohemian
    Felsic
    Geochemistry
    Gneisses
    Granulites
    High-pressure
    Hora
    Kutná
    Kyanite-garnet
    Massif
    Petrology
    Unit
Abstract (in czech)
   Článek podává informaci o několika reprezentativních typech felsických ortorul a migmatitických rul z kutnohorského krystalinika, o jejich petrologii a geochemii, a poskytuje nové interpretace jejich role při vývoji jednotlivých jednotek KH krystalinika
Abstract (in english)
   The article gives an information on several representative types of felsic orthogneisses and migmatitic gneisses from the Kutná Hora Complex, their petrology and geochemistry, and provides a new interpretation of their role in the evolution of individual KHC units.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014