Record details

Title
    Geochemistry of Miocene Lacustrine Sediments from the Sokolov Coal Basin (Czech Republic)
Author
    Boháček, Z.
    Čejka, Jiří
    Kříbek, B.
    Sobalík, Zdeněk
    Strnad, M.
    Sýkorová, Ivana
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    International Journal of Coal Geology
Vol./nr.
    Roč. 37, -
Pages
    s. 207-233
Year
    1998
Notes
    Projekt: GA205/95/0151, GA ČR
    Rozsah: 27 s.
Keyword
    Basin
    Coal
    Czech
    Geochemistry
    Lacustrine
    Miocene
    Republic
    Sediments
    Sokolov
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012