Record details

Title
    Geochemistry of a weathering kaolin profile in the Karlovy Vary area (Czech Republic)
Statement of responsibility
    Raus M.
Author
    Raus, Martin
Language
    anglicky
Source title - monograph
    13th Conference on Clay Mineralogy and Petrology, Prague, Czech Republic, August 29th - September 2nd 1994
Pages
    s. 94
Classfication no.
    549
    553.5/.8
Conspectus category
    549
    553
Subject group
    konference
    kontrola geochemická
    krušnohorský pluton
    ložisko kaolinu
    ložisko reziduální
    migrace prvků
    minerály jílové
    prvky vzácných zemin
Geographical name
    ČR-Čechy
    Karlovy Vary
Keyword
    Area
    Czech
    Geochemistry
    Kaolin
    Karlovy
    Profile
    Republic
    Vary
    Weathering
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012