Record details

Title
    Geochemistry of amphibolites and paragneisses from the contact of the Kutná Hora Crystalline Unit, Moldanubicum and Bohemicum (Central Bohemia, Czech Republic)
Statement of responsibility
    Václav Kachlík
Other titles
    Challenges to Chemical Geology. Abstracts (Variant.)
Author
    Kachlík, Václav
Language
    anglicky
Source title - serial
    Journal of the Czech Geological Society
Vol./nr.
    Vol. 42, no. 3
Pages
    p. 60
Year
    1997
Notes
    Zkr. název ser.: J. Czech geol. Soc.
Subject group
    amfibolit
    bohemikum
    chemismus hornin
    intruze
    kutnohorsko-svratecká oblast
    metabazit
    minerály horninotvorné
    moldanubikum
    pararula
    vzácné zeminy
Geographical name
    ČR-Čechy
Keyword
    Amphibolites
    Bohemia
    Bohemicum
    Central
    Contact
    Crystalline
    Czech
    Geochemistry
    Hora
    Kutná
    Moldanubicum
    Paragneisses
    Republic
    Unit
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012