Record details

Title
    Geochemistry of dripping waters in selected caves of the Moravian Karst
Other titles
    Geochemie skapových vod ve vybraných jeskyních Moravského krasu
Author
    Baldík, Vít
Language
    anglicky
Publication type
    článek ve sborníku
Source title - monograph
    Výskum, využívanie a ochrana jaskýň
Pages
    2
Thesaurus term
    cave,composition,dripping water,monitoring,saturation,Moravian Karst
Keyword
    Caves
    Dripping
    Geochemistry
    Karst
    Moravian
    Selected
    Waters
Abstract (in czech)
   Během sledovaného období (rok 2002), žádná ze sledovaných skapových vod nebyla nenasycena vzhledem ke kalcitu. pokud nějaká chemická koroze existuje, tak probíhá jen epizodně v rámci extremních podmínek (např. přívalové deště)
Abstract (in english)
   During the study period(year 2002), none of the monitored dripping water from straw stalactites was found undersaturated with respect to kalcite. Evidently, such waters are not efficient to corrode the calcite wall of stalacite. If some chemical corrosion of stalactites exists, it must operate only episodically, depending on specific outer conditions (e.g. extremely rainfalls).
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014