Record details

Title
    Geochemistry of fresh waters on the map 02 Ústí nad Labem, Czech Republic
Statement of responsibility
    Vladimír Majer, Vladimír Sáňka, Josef Veselý
Author
    Majer, Vladimír
    Sáňka, Vladimír
    Veselý, Josef
Language
    anglicky
Source title - serial
    Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey)
Vol./nr.
    Vol. 69, no. 1
Pages
    p. 13-21
Year
    1994
Notes
    4 obr., 6 diagr., 7 bibl.
    České resumé
    Zkr. název ser.: Věst. Čes. geol. Úst. (Bull. Czech geol. Surv.)
Subject group
    acidita
    distribuce prvků
    hydrochemie
    kontaminace vod
    povrchové recipienty
    vzácné kovy
    znečištění
Geographical name
    ČR-Čechy
    Ústí nad Labem
Keyword
    02
    Czech
    Fresh
    Geochemistry
    Labem
    Map
    Republic
    Ústí
    Waters
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    27. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012