Record details

Title
    Geochemistry of the stratified volcanosedimentary complex in the central part of the České středohoří Mts., North Bohemia
Author
    Balogh, K.
    Cajz, Vladimír
    Erban, Vojtěch
    Ulrych, Jaromír
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Krystalinikum
Vol./nr.
    Roč. 27, č. 1
Pages
    23
Year
    2001
Thesaurus term
    volcanism, age, geochemistry
Keyword
    Bohemia
    Central
    Complex
    České
    Geochemistry
    Mts
    North
    Stratified
    Středohoří
    Volcanosedimentary
Abstract (in english)
   Geochemical description of the České středohoří Mts.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014