Record details

Title
    Geochemistry of volcanoclastic rocks of the Carpathian Neogene Foredeep, Czech Republic
Statement of responsibility
    Marie Adamová, Slavomír Nehyba
Other titles
    Challenges to Chemical Geology. Abstracts (Variant.)
Author
    Adamová, Marie
    Nehyba, Slavomír
Language
    anglicky
Source title - serial
    Journal of the Czech Geological Society
Vol./nr.
    Vol. 42, no. 3
Pages
    p. 30
Year
    1997
Notes
    Zkr. název ser.: J. Czech geol. Soc.
Subject group
    chemismus hornin
    datování absolutní
    karpatská neogenní předhlubeň
    miocén-spodní
    prvky stopové
    vulkanodetrity
    vzácné zeminy
Geographical name
    ČR-Morava
Keyword
    Carpathian
    Czech
    Foredeep
    Geochemistry
    Neogene
    Republic
    Rocks
    Volcanoclastic
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012