Record details

Title
    Geochronology of Neogene magmatism in the Carpathian arc and intra-Carpathian area
Statement of responsibility
    Zoltan Pécskay, Jaroslav Lexa, Alexandru Szakács, Ioan Seghedi, Kadosa Balogh, Vlastimil Konečný, Tibor Zelenka, Marinel Kovacs, Teréz Póka, Alexandrina Fülöp, Emő Márton, Cristian Panaiotu and Vladica Cvetković
Author
    Balogh, Kadosa
    Cvetković, Vladimir
    Fülöp, Alexandrina
    Konečný, Vlastimil
    Kovacs, Marinel
    Lexa, Jaroslav
    Márton, Emő
    Panaiotu, Cristian
    Pécskay, Zoltan
    Póka, Teréz
    Seghedi, Ioan
    Szakács, Alexandru
    Zelenka, Tibor
Language
    anglicky
Source title - serial
    Geologica carpathica
Vol./nr.
    Vol. 57, no. 6
Pages
    p. 511-530
Year
    2006
Notes
    5 obr., 2 tab.
    Bibliografie na s. 526-530
    il.
    Zkr. název ser.: Geol. carpath.
Classfication no.
    551.2
    552
Conspectus category
    552
Subject group
    alkalický typ
    datování K/Ar
    geochronologie
    kvartér
    neogén
    paleogeografie
    pánev zaoblouková
    rotace desek
    shoshonit
    subdukce
    tektonika extenzní
    vápenato-alkalický typ
    vrásnění alpinské
    vulkanismus
    Západní Karpaty
Geographical name
    Maďarsko
    Morava (Česko)
    Rakousko
    Rumunsko
    Slovensko
Keyword
    Arc
    Area
    Carpathian
    Geochronology
    Intra-Carpathian
    Magmatism
    Neogene
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 1. 2008
Import date
    8. 8. 2012