Record details

Title
    Geochronology of eclogites from Orlica-Snieznik complex, Bohemian Massif, Poland
Statement of responsibility
    Bröcker, M.; Brock, W.; Cosca, M.; Klemd, Reiner
Other titles
    Kurzfassungen der Vorträge und Poster, 83. Jahrestagung der Deutschen Mineralogischen Gesellschaft vom 18. bis. 21. September 2005 in Aachen (Variant.)
Author
    Brock, W.
    Bröcker, Michael
    Cosca, M.
    Klemd, Reiner
Language
    anglicky
Source title - serial
    Berichte der Deutschen Mineralogischen Gesellschaft
Vol./nr.
    No. 1
Pages
    p. 19
Year
    2005
Notes
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Ber. Dtsch. mineral. Gesell.
Classfication no.
    550.9
    552
Conspectus category
    552
Subject group
    datování Ar/Ar
    datování Rb/Sr
    datování Sm/Nd
    eklogit
    metamorfóza vysokostupňová
    orlicko-sněžnické krystalinikum
    ortorula
    paleozoikum-spodní
    vrásnění variské
Geographical name
    Česká republika
    Polsko - jihozápad
Keyword
    Bohemian
    Complex
    Eclogites
    Geochronology
    Massif
    Orlica-Snieznik
    Poland
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012