Record details

Title
    Geodynamic Evolution Stages in the Outer Carpathians
Statement of responsibility
    Jan Golonka, Nestor Oszczypko, Tomasz Malata, Pawel Poprawa, Michal Krobicki, Tadeusz Słomka
Other titles
    Hrubá Skála Chateau 2003, Proceedings of the 8th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group/1st Meeting of the Central European Tectonics Group, Hrubá Skála Chateau, Czech Republic, April 24-27, 2003 (Variant.)
Author
    Golonka, Jan
    Krobicki, Michal
    Malata, Tomasz
    Oszczypko, Nestor
    Poprawa, Pawel
    Słomka, Tadeusz
Language
    anglicky
Source title - serial
    Geolines
Vol./nr.
    Vol. 16
Pages
    p. 31-32
Year
    2003
Notes
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geolines (Praha)
Subject group
    flyš
    flyšové pásmo Západních Karpat
    jura
    karpatská neogenní předhlubeň
    křída
    molasa
    pánev sedimentační
    proces polyfázový
    subsidence
    terciér
    uplift
    vrásnění alpinské
Geographical name
    ČR-Morava
    Polsko
    Slovensko
Keyword
    Carpathians
    Evolution
    Geodynamic
    Outer
    Stages
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    6. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012