Record details

Title
    Geodynamic analysis of the Nízké Tatry Mountains based on geophysical and remote sensed data
Statement of responsibility
    Soňa Halmešová, Rudolf Holzer, Darina Marušiaková, Lubomil Pospíšil
Other titles
    Geodynamická analýza Nízkych Tatier na základe DPZ a geofyziky
Author
    Halmešová, Soňa
    Holzer, Rudolf
    Marušiaková, Darina
    Pospíšil, Lubomil
Language
    anglicky
Source title - serial
    Sborník geologických věd. Užitá geofyzika
Vol./nr.
    Roč. 25
Pages
    s. 67-81
Year
    1992
Notes
    8 obr.,25 bibl.
    res.slov.
    Zkr. název ser.: Sbor. geol. Věd, užitá Geofyz.
Subject group
    fotointerpretace
    geofyzikální interpretace
    neotektonika
    procesy geodynamické
    příkrov
    seizmika
    tektonika regionální
    vrásnění alpinské
    zemětřesení
    zlom
Subject category
    dálkový průzkum Země
Geographical name
    Banská Bystrica
    Brezno
    ČSFR-Slovensko
    Liptovská Osada
    Nízké Tatry
Keyword
    Analysis
    Based
    Data
    Geodynamic
    Geophysical
    Mountains
    Nízké
    Remote
    Sensed
    Tatry
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012