Record details

Title
    Geodynamic evolution of the orogen: the West Carpathians and Ouachitas case study
Statement of responsibility
    Jan Golonka, Andrzej Ślączka & Frank Picha
Other titles
    Zachodnie Karpaty i Góry Ouachita: studia porównawcze nad ewolucją geodynamiczną
Author
    Golonka, Jan
    Pícha, František, 1933-
    Ślączka, Andrzej
Language
    anglicky
Source title - serial
    Annales Societatis geologorum Poloniae
Vol./nr.
    Vol. 73, no. 3
Pages
    p. 145-167
Year
    2003
Notes
    11 obr.
    Bibliografie na s. 163-167
    il.
    Polské resumé
    Zkr. název ser.: Ann. Soc. Geol. Pol.
Classfication no.
    551.7
Conspectus category
    55
Subject group
    akreční klín
    mesozoikum
    paleogeografie
    paleozoikum
    proces cyklický
    tektonika desková
    terciér
    vrásnění alpinské
    Západní Karpaty
    zóna zvrásněná
Geographical name
    ČR-Morava
    Maďarsko
    Polsko
    Slovensko
    USA-jihozápad
Keyword
    Carpathians
    Case
    Evolution
    Geodynamic
    Orogen
    Ouachitas
    Study
    West
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    18. 4. 2007
Import date
    8. 8. 2012