Record details

Title
    Geodynamic evolution of the western part of the Carpathian Foredeep
Statement of responsibility
    Oldřich Krejčí, Zdeněk Stráník
Other titles
    International Conference Carpathian Foredeep Basin - Its evolution and mineral resources, Kraków, 17.-18.9.1999 - Abstracts (Variant.)
Author
    Krejčí, Oldřich, 1958-
    Stráník, Zdeněk
Language
    anglicky
Source title - serial
    Biuletyn państwowego instytutu geologicznego
Vol./nr.
    Vol. 387
Pages
    p. 129-130
Year
    1999
Notes
    Zkr. název ser.: Biul. Państw. Inst. geol.
Subject group
    Český masiv
    flyšové pásmo Západních Karpat
    karpatská neogenní předhlubeň
    měření gravimetrické
    měření seizmické
    příkrov
    vrásnění alpinské
Geographical name
    ČR-Morava
Keyword
    Carpathian
    Evolution
    Foredeep
    Geodynamic
    Western
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 1. 2008
Import date
    8. 8. 2012