Record details

Title
    Geodynamic model of the contact area of the contact area of the Bohemian Massif and West Carpathians
Statement of responsibility
    Oldřich Krejčí, Juraj Franců, František Hubatka, Jan Mrlina, Jiří Sedlák
Author
    Franců, Juraj
    Hubatka, František
    Krejčí, Oldřich, 1958-
    Mrlina, Jan
    Sedlák, Jiří
Language
    anglicky
Source title - serial
    Slovak geological magazine
Vol./nr.
    Vol. 7, no. 2
Pages
    p. 163-164
Year
    2001
Notes
    1 obr.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Slov. geol. Mag.
Classfication no.
    55(1)
    551.2
    553.9
Conspectus category
    55
    553
Subject group
    Český masiv
    geologie regionální
    kenozoikum
    mapa strukturních hranic
    měření gravimetrické
    měření seizmické
    modelování
    neogén
    paleogén
    paleozoikum
    prospekce geofyzikální
    ropa
    Západní Karpaty
    zemní plyn
Geographical name
    Morava (Česko)
Keyword
    Area
    Bohemian
    Carpathians
    Contact
    Geodynamic
    Massif
    Model
    West
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012