Record details

Title
    Geodynamic pattern of the east part of the Bohemian Massif, Central Europe
Author
    Schenk, Vladimír
    Schenková, Zdeňka
Conference
    General Assembly of the International Association of Seismology and Physics of the Earth's Interior (IASPEI : 02.10.2005-08.10.2005 : Santiago, Chile)
Language
    anglicky
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
    IASPEI General Assembly, 2-8 October, 2005, Santiago-Chile
Notes
    Projekt: 1P05ME781, GA MŠk, CZ
    Projekt: LC506, GA MŠk, CZ
    Překlad názvu: Geodynamické schéma východní části Českéhoo masivu, střední Evropa
    Rozsah: - : CD-ROM
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Subject category
    geodynamics
Keyword
    Bohemian
    Central
    East
    Europe
    Geodynamic
    Massif
    Pattern
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012