Record details

Title
    Geodynamical phenomena of selected territories in the Protected Landscape Area Bohemian Paradise
Author
    Forczek, Ingrid
Conference
    Tagung für Ingenieurgeologie (15. : 06.04.2005-09.04.2005 : Erlangen, Německo)
Language
    anglicky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Proceedings of the 15th Conference on Engineering Geology
Pages
    S. 429-432
Notes
    Překlad názvu: Geodynamické jevy na vybraných lokalitách v chráněné krajinné oblasti Český ráj
    Rozsah: 4 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Subject category
    block movements
    geodynamical hazard
    landslides
Keyword
    Area
    Bohemian
    Geodynamical
    Landscape
    Paradise
    Phenomena
    Protected
    Selected
    Territories
Abstract (in czech)
   Zájmová území jsou specifická svou geol. stavbou a morf. strukturou. Typy svahových deformací jsou zde zastoupeny pomalými blokovými pohyby, sesuvy a skalními říceními. Reliéf území je modelován již od pleistocénu a je velmi zajímavé zkoumat jeho vývoj z hlediska geodynamických jevů.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012