Record details

Title
    Geodynamické jevy v okolí Turnova : (mapový list měřítka 1:25000: 03-324 Turnov, 03-342 Rovensko pod Troskami)
Statement of responsibility
    Roman Novotný, Vít Baldík
Other titles
    Evropský geopark UNESCO Český ráj - vytvoření geoinformačního systému pro rozvoj regionu a ochranu geologického dědictví : seminář k projektu : Sedmihorky 19.-21.10.2009 (Variant.)
    Geodynamic events near Turnov
Author
    Baldík, Vít
    Novotný, Roman
Language
    česky
Source title - serial
    Sborník Muzea Českého ráje
Vol./nr.
    Roč. 4
Pages
    s. 76-81
Year
    2009
Notes
    1 obr., 3 fot.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Sbor. Muz. Čes. Ráje
Classfication no.
    550.8
Conspectus category
    550
Subject group
    česká křídová pánev
    digitální model terénu
    kvartér Českého masivu
    mapa geomorfologická
    mapa inženýrskogeologická
    pohyb svahový
    riziko sesuvné
    sesuv
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Rovensko pod Troskami (Semily, Turnov)
    Turnov (Semily, Turnov)
Keyword
    1:25000
    03-324
    03-342
    Geodynamické
    Jevy
    List
    Mapový
    Měřítka
    Okolí
    Rovensko
    Troskami
    Turnov
    Turnova
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 4. 2010
Import date
    8. 8. 2012