Record details

Title
    Geodynamics of the West Carpathians during the Neogene
Statement of responsibility
    Michal Kováč, Ivan Krystek, Dionýz Vass
Author
    Kováč, Michal, 1952-
    Krystek, Ivan
    Vass, Dionýz
Language
    anglicky
Source title - serial
    Zeitschrift für geologische Wissenschaften
Vol./nr.
    Vol. 14, no. 9
Pages
    p. 887-892
Year
    1989
Notes
    Německé, ruské resumé
    Zkr. název ser.: Z. geol. Wiss.
Classfication no.
    552
Subject category
    geodynamika, regionální geologie
    neogén
    orogenetické pohyby, geosynklinály, tektogeneze
    sedimentologie, litologie
    Západokarpatská soustava
Keyword
    Carpathians
    During
    Geodynamics
    Neogene
    West
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    5. 6. 2007
Import date
    8. 8. 2012