Record details

Title
    Geoecology of a forest watershed underlain by serpentine in Central Europe
Other titles
    Geoekologie lesního povodí s hadcovým podložím ve střední Evropě
Author
    Hruška, Jakub
    Krám, Pavel
    Minocha, Rakesh
    Oulehle, Filip
    Shanley, Jamie
    Štědrá, Veronika
    Traister, Elena
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Northeastern Naturalist
Vol./nr.
    Roč. 16, č. Spec. 5
Pages
    20
Year
    2009
Thesaurus term
    serpentinite, ultramafic rocks, watershed, catchment, spruce
Keyword
    Central
    Europe
    Forest
    Geoecology
    Serpentine
    Underlain
    Watershed
Abstract (in czech)
   Geoekologie lesního povodí s hadcovým podložím ve střední Evropě
Abstract (in english)
   Geoecology, soil chemistry and biogeohemistry of a small watershed underlain by serpentine in the Czech Republic was evaluated.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014