Record details

Title
    Geoelectrical structure across the Bohemian Massif and the transition zone to the West Carpathians
Author
    Červ, Václav
    Kováčiková, Světlana
    Pěčová, Jana
    Pek, Josef
    Praus, Oldřich
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Tectonophysics
Vol./nr.
    Roč. 332, 1/2
Pages
    s. 201-210
Year
    2001
Notes
    Projekt: GA205/00/1367, GA ČR3cav_un_auth*0007301
    Projekt: GA205/99/0907, GA ČR3cav_un_auth*0007729
    Projekt: GA205/99/0917, GA ČR3cav_un_auth*0007731
    Projekt: ME 185, GA MŠk3cav_un_auth*0028304
    Rozsah: 10 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3012916
Subject category
    Bohemian Massif
    geomagnetic deep sounding
    magnetotellurics
Keyword
    Across
    Bohemian
    Carpathians
    Geoelectrical
    Massif
    Structure
    Transition
    West
    Zone
Abstract (in english)
   Geoelectrical structure across the Bohemian Massif and the transition zone to the West Carpathians.
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013