Record details

Title
    Geoetika - nová disciplína : s křestním listem v Příbrami
Statement of responsibility
    Václav Němec, Lidmila Němcová
Author
    Němcová, Lidmila
    Němec, Václav
Language
    česky
Source title - serial
    Uhlí-Rudy-Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 12, č. 9
Pages
    s. 4-8
Year
    2005
Notes
    Zkr. název ser.: Uhlí-Rudy-Geol. Průzk.
Classfication no.
    504
    553
    622
Conspectus category
    502
    55
    622
Subject group
    geoetika
    geologie environmentální
    geologie ložisková
    hornictví
    IUGS
    mezinárodní spolupráce
    ochrana přírody
    rizika geologická
    využití nerostných zdrojů
    životní prostředí
Geographical name
    Česko
    země světa
Keyword
    Disciplína
    Geoetika
    Křestním
    Listem
    Nová
    Příbrami
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012