Record details

Title
    Geofizičeskoje issledovanije tel tverdych porod v krovle tolšči burougolnych plastov severočešskogo bassejna
Statement of responsibility
    Vladimír Hašek, Jaroslav Uhlík
Other titles
    Gefyzikální výzkum pevných poloh v nadloží souvrství hnědouhelných slojí severočeské pánve
Author
    Hašek, Vladimír
    Uhlík, Jaroslav
Language
    rusky
Source title - serial
    Sborník geologických věd. Hydrogeologie-inženýrská geologie
Vol./nr.
    Roč. 19
Pages
    s. 155-192
Year
    1991
Notes
    7 tab., 12 diag.
    Zkr. název ser.: Sbor. geol. Věd, Hydrogeol. inž. Geol.
Subject group
    geofyzikální interpretace
    ložiska pevných paliv
    sedimenty karbonátové
    sedimenty klastické
    severočeská pánev
    těžba povrchová
    uhlí hnědé
Geographical name
    ČSFR-Čechy
Keyword
    Bassejna
    Burougolnych
    Geofizičeskoje
    Issledovanije
    Krovle
    Plastov
    Porod
    Severočešskogo
    Tel
    Tolšči
    Tverdych
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    3. 3. 2009
Import date
    8. 8. 2012