Record details

Title
    Geofizikalne značilnosti epikrasa: primerjalna študia gorovja Zagros (Iran) in področje Koněprusy (Češka republika)
Other titles
    Geophysical characteristics of epikarst: case studies from Zagros Mts. (Iran) and the Koněprusy region (Czech Republic)